Tin tức & Sự kiện

Bộ GTVT cho phép Cảng khách Tuần Châu đón tàu nước ngoài

Bộ GTVT vừa công bố Quyết định cho phép cảng tàu khách Tuần Châu được đón phương tiện thủy nước ngoài từ ngày 2-11.
à
Một góc cảng tàu khách Tuần Châu
Theo nội dung Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT (ngày 2-11-2012), Bộ GTVT cho phép Cảng tàu khách Tuần Châu được phép tiếp nhận phương tiện thủy nội địa, thủy nước ngoài có chiều dài đến 70m, mớn nước đến 8m. Bộ GTVT giao cho đơn vị chủ quản, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh thực hiện đúng các quy định về quản lý cảng hành khách, bảo trì hệ thống báo hiệu và an toàn giao thông đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước chịu trách nhiệm.
Cảng khách Tuần Châu (thuộc Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh) có diện tích vùng nước cảng là: 111.840m2, có cầu tàu dài 1.739,8m. Cảng có kết cấu hình dạng âu cố định (hình chữ U), kết cấu bê tông cốt thép liền khối kết hợp hệ thống phao nổi, có cầu bậc thang thuận tiện, an toàn cho hành khách lên, xuống. Luồng vào cảng là luồng chuyên dùng cấp III, có chiều rộng 80m, nối với luồng đường thủy nội địa quốc gia. Về cấp kỹ thuật, cảng Tuần Châu là cảng hành khách cấp II.
Vùng nước cảng được xác lập theo bình đồ vùng nước cảng, luồng vào cảng do Xí nghiệp khảo sát Bản đồ An toàn hàng hải Bắc đo đạc và lập vào tháng 8-2012.